fbpx

Integritetspolicy

Norums Fiskrökeri och GDPR

Information om hur vi på Norums Fiskrökeri AB hanterar GDPR

Senast uppdaterad: 2018-12-03

Vilka personuppgifter hanterar vi

Norums Fiskrökeri AB har till största del företag som kunder. I syfte att kontakta potentiella kunder och att upprätthålla en affärsrelation med våra befintliga kunder kan vi samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, befattning, avdelning, telefonnummer, e-postadress.

Via vår butiksförsäljning har vi privata kunder och för dem hanterar eller lagrar vi inga personuppgifter.

Vi hanterar endast personnummer i det fall vår kund är en enskild firma. Endast för våra anställda hanterar vi personnummer för fysiska personer samt privata bostadsadresser.

Personuppgifterna utöver anställd personal, samlas in manuellt genom att vi hittar publik information på webben (t ex på hemsidor, eniro.se, allabolag.se, hitta.se, Google och andra webbplatser) samt genom att personuppgifterna lämnas till oss frivilligt t ex vid begäran om offert eller vid beställning.

Vi lagrar personuppgifter tills vidare och raderar personuppgifter snarast på begäran.

Personuppgifter som samlats in av Norums Fiskrökeri AB lämnas endast ut till anställda inom Norums Fiskrökeri AB. Personuppgifter kan även hanteras och lagras i externa system enligt nedan. Se även mer information om hur vi lämnar ut personuppgifter under ”Personuppgifter i våra system”.

Var lagrar och hanterar vi personuppgifter

Norums Fiskrökeri AB är enligt GDPR ansvarig för all information vi hanterar och lagrar i både egna och externa system. Vi är även ansvariga för att dokumentera och informera om hur vi hanterar personinformation samt att på begäran radera eller lämna ut personuppgifter elektroniskt.

Personuppgifter i våra system

Vi använder ett affärssystem för orderhantering, fakturering, bokföring och säljstöd (CRM) för befintliga och potentiella företagskunder samt leverantörer och samarbetspartners. I detta system kan vi kopplat till ett företag hantera personuppgifter som befattning, avdelning, förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Lagringen av data till dessa system sker på vår server, som är placerad hos vår IT-support, servern är placerad i Sverige.

Kontakta oss på info@www.norumsfiskrokeri.se om du vill begära dina personuppgifter från oss, begära rättelse eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Felaktiga personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in är publika eller har lämnats till oss frivilligt av personen i fråga. Det kan ändå bli fel i våra register pga manuell hantering av personuppgifterna. Om vi upptäcker felaktigheter rättar vi dessa omgående och informerar de som har tillgång till informationen, dvs de anställda inom Förenade Matfabrikanterna och dess bolag.

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Logotyp